ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύνθετων βιομηχανικών μονάδων (τροφίμων, χημικών, φαρμάκων κ.ά.)

Μελέτη και εγκατάσταση δικτύων σωληνώσεων όλων των τύπων από ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο, νικέλιο PE- PP-PVC-FRP κ.α.

Μελέτη και εγκατάσταση βιομηχανικών αυτοματισμών ελέγχου διεργασιών

Εγκατάσταση γραμμών παραγωγής και συσκευασίας

Σχεδιασμός και εγκατάσταση μεταλλικών και ανοξείδωτων κατασκευών

Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων: Ηλεκτρικά, φωτισμού, DATA

Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων βιομηχανιών και κτιρίων

Εγκαταστάσεις δικτύων σωληνώσεων υγειονομικού και φαρμακευτικού τύπου.

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Σχεδιασμός και εφαρμογή εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας

Εγκατάσταση λεβήτων, ατμολεβήτων, ατμογεννητριών και εναλλακτών

Μεταλλικές και ανοξείδωτες κατασκευές

Αντλητικά συγκροτήματα ρευστών, υγρών καυσίμων, χημικών κλπ.

Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων βιομηχανικής ψύξης

Εγκαταστάσεις κλιματισμού, ύδρευσης και πυρόσβεσης

Έργα Πολιτικού Μηχανικού

Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης (λαμαρίνες)